Anti-atombombsdiplomet

Varje år på Hiroshimadagen den 6 augusti delar Läkare mot Kärnvapen ut ett anti-atombombsdiplom till en person som har gjort betydande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

Anti-atombombsdiplomet 2020

Årets diplom tilldelas Max Tegmark, professor i fysik vid MIT och grundare av Future of Life Institute. Se Max Tegmark ta emot diplomet här.

Tidigare mottagare

2019

Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet, med fokus på kärnvapenpolitik, och ordförande för Svenska Pugwash

2018

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet

2017

Beatrice Fihn, chef för ICAN, den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande

2016

Eva von Oelreich, tidigare ordförande i Svenska Röda Korset

2015

Amanda Jackson, hållbarhetschef på Swedbank

2014

Hans Blix, tidigare utrikesminister, tidigare generaldirektör för FN:s atomenergiorgan och tidigare chef för FN:s vapeninspektörer

2013

Rolf Ekéus, diplomat och tidigare chef för FN:s vapeninspektionsprogram för Irak

2012

Henrik Salander, bl a tidigare nedrustningsambassadör och generalsekreterare för den internationella oberoende kommissionen om massförstörelsevapen (Blixkommissionen)

2011

Jan Prawitz, tidigare diplomat och försvarsforskare, kärnvapenexpert, samt vetenskaplig rådgivare till de svenska delegationerna vid nedrustningsförhandlingar

2010

Maj Britt Theorin, tidigare politiker (S), ansvarig för svensk nedrustningspolitik 1982–1991, ledde den svenska freds- och nedrustningspolitiken i FN och nedrustningsdelegationen i Genève

2009

Inger Holmlund, grundare av fredsinitiativet Budkavlen för en kärnvapenfri värld